روش کرایوژنیک چیست؟

روش کرایوژنیک چیست؟

جداسازهای هوا یا روش کرایوژنیک

جدا سازی هوا (Air separation unit) به فرایند جداسازی هوای اتمسفر به اجزای اصلی تشکیل دهنده اش مانند اکسیژن، نیتروژن، آرگون و سایر گازهای نجیب گفته می شود.

اکسیژن به جهت کاربرد وسیع آن از لحاظ میزان تولید رتبه سوم را در میان مواد شیمیایی به خود اختصاص داده است و در بسیاری از واحدهای صنعتی به عنوان یکی از عناصر مورد نیاز حضور دارد، در از کاربردهای آن می توان به صنایعی نظیر فولاد، متالورژی، تولید فلزات غیر آهنی،جوشکاری ، برش فلزات، سیمان، سرامیک، پالایش نفت و کاغذ سازی و… اشاره کرد.

رایج ترین شیوه جداسازی هوا (ASU)، تقطیر (تبریدی) کرایوژنیک است. روش های غیر تبرید دیگری مانند جذب سطحی، فرایند شیمیایی،جداسازی غشایی، نیز در واحدهای تجاری برای جدا سازی یک جز از هوای معمولی استفاده می شود. اکسیژن با خلوص بالا، نیتروژن و آرگون که در ساخت دستگاه های نیمه هادی مورد استفاده قرار می گیرند می تواند از روش کرایوژنیک تولید شود.

پاسخی بگذارید