گاز دی اکسید

گاز دی اکسید یا گاز کربنیک:از ترکیب کربن با اکسیژن به دست می اید. گاز کربنیک بر اثر احتراق زغال و مواد آلی در مجاورت اکسیژن،تخمیر مایعات ،تنفس حیوانات و گیاهان و غیره به دست می اید.به طور ساده تر کربن می سوزد و گاز دی اکسید کربن تولید می شود.

قبل از خرید به روزترین قیمت ها را از ما بخواهید...