گاز هلیم

این عنصر بی بو ، بی مزه،بی رنگ ،غیر سمی،از دیدگاه شیمیایی بی اثر و تک اتمی است که درجدول تناوبی در بالای گروه گازهای نجیب جا دارد . دمای ذوب و جوش این ماده در میان دیگر عنصرها بسیار پایین است به همین دلیل در دمای اتاق و البته در بیشتر مواردبه صورت گازی است مگر شرایط بسیار ویژه ای بر آن گذرانده شود

قبل از خرید به روزترین قیمت ها را از ما بخواهید...