گاز نیتروژن

نیتروژن مایع ،بی رنگ ،بی بو (بسیار شبیهه آب)با دمایی نزدیک 196 درجه زیر صفر بوده و از تقطیر جز به جز ،یکی از انواع تقطیر برای جداسازی اجزای یک مخلوط می باشد که در این جا اجزا از طریق حرارت و گرما ، به ترتیب به نقاط جوششان می رسند.نیتروژن مایع به صورتهایLN2,LIN,LNنشان داده می شود.نیتروژن مایع یک سیال سرمازا می باشد که در تماس با بافت زنده موجب یخ زدگی و سرما زدگی بافت می شود.در فشار جو نیتروژن مایع در 77کلوین که برابر با 196-درجه سلسیوس و 321-درجه فارنهایت است ، به جوش می آید.نیتروژن بی اثر است وبه فراینداحتراق هیچ گونه کمکی نمیکند .اما وقتی به دمای بالا برسد مثلابر اثر رعد و برق یا درون اگزوز خودروها می تواند با اکسیژن ترکیب شده و به نیتروژن مونوکسید تبدیل شود

قبل از خرید به روزترین قیمت ها را از ما بخواهید...