اکسیژن مایع

یکی از اشکال فیزیکی گاز اکسیژن است که به رنگ آبی کم رنگ است و مصارف مختلف پزشکی صنعتی و آزمایشگاهی دارد .از این ماده در صنایع هوافضابه عنوان عامل اکسنده برای موتور پیشران فضا پیماها استفاده  می شود. دمای میعان اکسیژن 182-درجه سانتی گراد است.

قبل از خرید به روزترین قیمت ها را از ما بخواهید...